Felhasználási feltételek

Adatkezelési tájékoztató

Alapítványunk elkötelezett a hatályos jogszabályokban megfogalmazott tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítása iránt.

A www.civildij.hu honlap használata során az általad megadott személyes adatokat a Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány kezeli, melynek elérhetősége: 1122 Budapest, Maros utca 23. mfszt. 1.

Adatvédelemmel kapcsolatos megkereséseket az adatvedelem@niok.hu címen várunk.

A Civil Díj pályázati felhívására pályázati anyagot benyújtani online pályázati űrlap (Google form) kitöltésével lehet. A pályázati űrlap szervezeti adatok mellett kapcsolattartási adatokat is tartalmaz, amelyek személyes adatok: kapcsolattartó neve, email címe, amelyek kötelezően megadandó adatok. A felsorolt adatokat elkülönített adatbázisban tároljuk, megfelelő biztonsági intézkedésekkel. A személyes adatokat a program lebonyolításához szükséges kapcsolattartás céljára használjuk, publikálásra nem kerülnek. A kapcsolattartó személyes adatai továbbadásra kerülhetnek a Civil Díj bíráló bizottságának tagjaihoz. A bíráló bizottság tagjainak neve nyilvános a www.civildij.hu oldalon. A pályázati anyagban ismertetett, szervezetre vonatkozó adatokat, leírásokat a program publicitásának biztosítására felhasználjuk.

A Civil Díj pályázati anyagban beküldött személyes adatokat a Civil Díj program lebonyolítását követően töröljük. Amennyiben a pályázati űrlapon hozzájárulásodat adtad az adatok további kezeléséhez, a NIOK Alapítvány a megadott személyes adatokat a program lebonyolítását követő 5 teljes naptári évben kezeli abból a célból, hogy programjaival, rendezvényeivel, esetleges adományozási felhívásaival kapcsolatban információt küldjön, és a programokban, rendezvényeken való részvételt nyilvántartsa.

Az adatkezelés időtartama után évente egyszer felhívást küldünk, melyben megerősítheted tájékoztatási igényed, vagy jelezheted, hogy a szolgáltatásra a továbbiakban is vagy már nem tartasz igényt. Amennyiben az említett felhívásra kifejezetten nem reagálsz, adataidat 30 napos határidővel töröljük.

Alapítványunk a honlapon rögzített adatait külföldre, vagy más szervezet részére nem továbbítja.

A rád vonatkozó személyes adatokról kivonatot kérhetsz, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását kérheted, illetve tiltakozhatsz bizonyos személyes adatok kezelése ellen. Amennyiben ez szükséges, adataidat Microsoft Word formátumban kikérheted, illetve annak más szervezetnek való megküldését kérheted (adathordozhatóság). Az adatkezeléshez való további hozzájárulásodat bármikor visszavonhatod, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A felsorolt igényeidet szervezetünk a tudomásszerzéstől számított legfeljebb 30 naptári napon belül teljesíti.

Jogod van az adatkezeléshez kapcsolódó panasz benyújtására az alábbi címen: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; www.naih.hu).

Védelmi és magatartási irányelvek

Törekszünk rá, hogy szolgáltatásainkban és eseményeinken biztonságos feltételeket és közeget teremtsünk minden résztvevő számára.

A Civil Díj program és a díjátadó gála szervezése és lebonyolítása során munkatársaink a NIOK Alapítvány etikai, védelmi és magatartási irányelvei alapján járnak el. A programban résztvevő (pályázó) szervezetek és a gála résztvevői ezeket az irányelveket magukra nézve kötelezően elfogadják.