A civildij.hu honlap adatkezelési tájékoztatója

Kedves felhasználónk!

Alapítványunk elkötelezett a hatályos jogszabályokban megfogalmazott tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítása iránt.

A www.civildij.hu honlap használata során az általad megadott személyes adatokat a Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány kezeli, melynek elérhetősége:

1122 Budapest, Maros utca 23. mfszt. 1.

Adatvédelemmel kapcsolatos megkereséseket az adatvedelem@niok.hu címen várunk.

A Civil Díj pályázati felhívására pályázati anyagot benyújtani online pályázati űrlap (Google form) kitöltésével lehet.

A pályázati űrlap szervezeti adatok mellett kapcsolattartási adatokat is tartalmaz, amelyek személyes adatok: kapcsolattartó neve, email címe, amelyek kötelezően megadandó adatok.

A felsorolt adatokat elkülönített adatbázisban tároljuk, megfelelő biztonsági intézkedésekkel.

A pályázati anyagban ismertetett, szervezetre vonatkozó adatokat, leírásokat a program publicitásának biztosítására felhasználjuk.

A személyes adatokat a program lebonyolításához szükséges kapcsolattartás céljára használjuk, publikálásra nem kerülnek. A kapcsolattartó személyes adatai továbbadásra kerülnek a Civil Díj bíráló bizottság tagjaihoz. A bíráló bizottság tagjainak neve nyilvános a www.civildij.hu oldalon.

A Civil Díj pályázati anyagban beküldött személyes adatokat a Civil Díj program lebonyolítását követően töröljük. Amennyiben a pályázati űrlapon hozzájárulását adtad az adatok további kezeléséhez, a NIOK Alapítvány a megadott  személyes adatokat a program lebonyolítását követő 5 teljes naptári évben kezeli abból a célból, hogy programjaival, rendezvényeivel, esetleges adományozási felhívásaival kapcsolatban információt küldjön, és a programokban, rendezvényeken való részvételt nyilvántartsa.

Az adatkezelés időtartama után évente egyszer felhívást küldünk, melyben megerősítheted tájékoztatási igényed, vagy jelezheted, hogy a szolgáltatásra a továbbiakban is vagy már nem tartasz igényt. Amennyiben az említett felhívásra kifejezetten nem reagálsz, adataidat 30 napos határidővel töröljük.

Alapítványunk a honlapon rögzített adatait külföldre, vagy más szervezet részére nem továbbítja.

A rád vonatkozó személyes adatokról kivonatot kérhetsz, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását kérheted, illetve tiltakozhatsz bizonyos személyes adatok kezelése ellen. Amennyiben ez szükséges: adatait Microsoft Word formátumban kikérheted, illetve annak más szervezetnek való megküldését kérheted (adathordozhatóság). Az adatkezeléshez való további hozzájárulását bármikor visszavonhatod, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A felsorolt igényeit szervezetünk a tudomásszerzéstől számított legfeljebb 30 naptári napon belül teljesíti.

Jogod van az adatkezeléshez kapcsolódó panasz benyújtására az alábbi címen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; www.naih.hu.