Civil Díj 2017

A NIOK Alapítvány ismét felhívja a civilszervezetek figyelmét a Civil Díj programra, melynek keretében olyan kezdeményezéseket, projekteket, programokat díjazunk, amelyek újszerű megközelítést alkalmazva kiemelkedő eredményeket értek el a közelmúltban.

A pályázat fő céljai:

 • A Díjak odaítélése által minél szélesebb körben ismertté tenni a legjobb hazai civil szervezeteket és legsikeresebb projektjeiket (és ezzel segíteni a legjobbak 1% és egyéb adománygyűjtő kampányait);

 • A díjátadó gála keretei között egy évente ismétlődő, a szektor szereplőinek szóló esemény meghonosítása, mely a civilek és partnereik fontos találkozóhelyévé, a kapcsolatépítés megkerülhetetlen szereplőjévé válik.

A Civil Díjakat az alábbi kategóriákban osztjuk ki:

 • Legnagyobb hatású projekt

 • Legjobb kommunikációs kampány

 • Legjobb együttműködés (akár civilszervezetek között, akár civil és állami szervezet között, akár civilszervezet és vállalat között)

 • Legígéretesebb új szervezet/civil start

 • Legsikeresebb adománygyűjtés

 • Egy ügy legjobb képviselete (legjobb lobbi/advocacy projekt)

 • Legjobb civil akció (olyan – spontán – megmozdulás, tevékenység, amellyel a szervezet egy aktuális helyzetre vagy problémára reagál frappánsan)

Pályázati feltételek

A pályázaton bármely, Magyarországon működő civilszervezet vagy civil jellegű non-profit gazdasági társaság indulhat a pályázati űrlap megadott határidőig történő kitöltésével és beküldésével. A legjobb civil akció és új szervezet/civil start kategóriában magánszemélyek csoportja bejegyzett szervezet nélkül is beadhat pályázatot.

A pályázaton azon projektek, programok nevezhetők, amelyek jelenleg is futnak vagy 2016 során zárultak le.

A Legígéretesebb új szervezet/civil rajt kategóriában olyan szervezet nyújthat be pályázatot, amely 2015. január 1. után alakult (a szervezet bírósági bejegyzése nem feltétele a pályázat benyújtásának).

Pályázatot több szervezet közösen is benyújthat.

A pályázaton nyertes szervezetek oklevélben részesülnek. A díj elnyerésével a nyertes szervezetek megkapják a Civil Díj 2017 logó használatának jogát.

A pályázó szervezetek pályázatukkal hozzájárulnak, hogy a nonprofit.hu a döntőbe jutott és díjazott pályázati projekteket sajtó és egyéb csatornákon keresztül a nyilvánosság felé közzétegye.

A pályázatok elbírálása

A díjak odaítélésének általános szempontja, hogy a pályázott program céljában, eredményében és/vagy a megközelítés módszertanában kreatív, újszerű és jövőbe mutató megközelítésről tesz-e tanúbizonyságot.

A pályamunkákat szakmai bíráló bizottság értékeli kategóriánként kidolgozott szempontrendszer szerint (ld. alább). A bíráló bizottság hasonló színvonalú pályázatok esetén előnyben részesíti a kisebb, helyi, illetve kevésbé ismert szervezeteket, hiszen a díj egyik célja a civil szektor sokszínűségének megmutatása.

A pályázatok értékelésekor kiemelt jelentősége van a rendelkezésre bocsátott információk minőségének és megbízhatóságának, ezért kitöltéskor kérjük, a pályázók törekedjenek arra, hogy a programhoz kapcsolódó legfontosabb tényeket bemutassák és az információkat alátámasztó rendelkezésre álló anyagokat és dokumentumokat csatolják. A Bíráló Bizottság a bírálati folyamat során szükség esetén további információkat kérhet be a pályázóktól pályázatukkal kapcsolatosan.

A szakmai Bíráló Bizottság tagjai a szektor ismert és elismert szakemberei, valamint olyan üzlet- és szakemberek, akik régóta támogatják a szektorban tevékenykedő civilszervezetek hatékony működését:

Cseh Balázs – kuratóriumi elnök, Civil Iránytű Alapítvány
F. Tóth András – ügyvezető igazgató, Önkéntes Központ Alapítvány
Gáncs Kristóf – kommunikációs igazgató, Ökumenikus Segélyszervezet
Gerencsér Balázs – igazgató, Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány
Kempf Zita – újságíró, szerkesztő, NL Café
Liptay Gabriella – kommunikációs igazgató, Magyar Turisztikai Ügynökség
Molnár Csaba – közösségfejlesztési igazgató, MagNet Bank Zrt.
Móra Veronika – igazgató, Ökotárs Alapítvány
Kökény Dalma – programvezető, Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány
Paul Ágnes – ügyvezető igazgató, Organic Communications
Pistyur Veronika – ügyvezető igazgató, Bridge Budapest
Újhelyi Katalin – CSR tanácsadó
Varga Éva – társadalmi vállalkozások és befektetések független tanácsadója

A NIOK Alapítvány fenntartja a lehetőségét, hogy a Bíráló Bizottság összetételét előre nem látható okok miatt megváltoztassa.

Értékelési szempontok az egyes pályázati kategóriákban

Legnagyobb hatást elérő projekt

 • Hatás mértékegysége, mértéke illetve milyen időszak alatt érték ezt el

 • A hatás mértéke a projekt teljes költségéhez viszonyítva

 • Mennyire új, innovatív a módszer, ahogy a hatást elérték

Legjobb kommunikációs kampány

 • Az üzenet megjelenítésének/eljuttatásának kreativitása

 • A kampány eredménye (mit ért el ténylegesen: változást/cselekvést?)

 • Elért emberek száma a költséghez viszonyítva

Legjobb együttműködés (vállalattal és/vagy más szervezetekkel)

 • Mennyi ideig tartott/mennyi ideje tart az együttműködés

 • Az együttműködés intenzitása/mélysége, azaz

  • Közös aktivitások száma, mérete, hossza

  • A felek által betett erőforrások típusainak (pl. pénzügyi, emberi, szellemi, természetbeni) sokfélesége

  • Az együttműködés eredménye (mit ért el ténylegesen: változást/cselekvést/bevételt)

Legígéretesebb új szervezet

 • Eredmény (projektek, bevont emberek száma stb.)

 • Olyan problémát céloz, amit mások nem? Vagy olyat, amit mások is, de teljesen máshogy?

Legnagyobb hatású spontán civil akció

 • Hatás mértékegysége, mértéke illetve milyen időszak alatt érték ezt el

 • A hatás mértéke a projekt teljes költségéhez viszonyítva

 • Mennyire új, innovatív a módszer, ahogy a hatást elérték

 • Mennyire volt fontos 2016-ban az adott ügy Magyarországon

Legsikeresebb adománygyűjtő akció

 • Az üzenet megjelenítésének/eljuttatásának kreativitása

 • Mennyire serkenti általában a magyar lakossági adományozási kedvet

 • A kampány eredménye (bevétel/költségek, a költségekbe a fizetett munkaórákat is beleszámolva)

Egy ügy legjobb képviselete (advocacy)

 • Milyen szabályozás vagy jogszabály-értelmezési gyakorlat változott és hogyan

 • A változásnak mi a hatása és ennek a hatásnak mi a nagyságrendje (hatás mértékegysége és mértéke, pl. hány ember életét érinti)

A Bíráló Bizottság az értékelés során az egyes kategóriákon belüli szempontokat nem külön-külön, hanem együttesen, összességében értékeli.

A pályázati anyagot az online pályázati űrlap kitöltésével kellett benyújtani.

A pályázatokat kategóriánként bíráljuk el, ezért a jelentkezőknek a pályázati kategóriát a pályázatban meg kellett jelölnie. A bíráló bizottság fenntartja a jogot, hogy a beadott pályázatot adott esetben másik kategóriában (is) értékelje.

A pályázatok beadásának határideje 2017. január 31. volt.

Díjátadó gála

A díjátadó gála tervezett időpontja: 2017. május 2.

A díjátadó gála pontos időpontjáról és helyszínéről minden pályázót e-mailben értesítünk, valamint a civildij.hu oldalon, és a nonprofit.hu oldalon tájékoztatunk.

Kapcsolat

A pályázattal kapcsolatosan további információk az alábbi elérhetőségeken kérhetőek:

Tel: +36 1 315 3151
Email: civildij@niok.hu

Támogatók

A Civil Díj pályázati program főtámogatója a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.

Magnet Bank, Civil Díj

Együttműködő partner:
Civil Iránytű Alapítvány, Civil Díj

Média partner:

nonprofit.hu a civil portál

A pályázat és a program koordinátora a NIOK Alapítvány:

NIOK Alapítvány